adorujjezusaweucharystii@gmail.com 725577687
header-image

Adoruj Jezusa w Eucharystii

Katolicka strona Ewangelizacyjna.

Blog

Encykliki Papieża Jana Pawła II

 1. Ecclesia de Eucharistia – Kościół dzięki Eucharystii lub PDF, Encyklika Papieża Jana Pawła II – o Eucharystii w życiu Kościoła, 17 kwiecień 2003r.
 2. Fides et ratio – Wiara i rozum lub PDF, Encyklika Papieża Jana Pawła II – o relacjach miedzy wiarą a rozumem, 14 wrzesień 1998r.
 3. Ut Unum Sint – Aby byli jedno lub PDF, Encyklika Papieża Jana Pawła II – o działalności ekumenicznej, 25 maj 1995r.
 4. Evangelium Vitae – Ewangelia życia lub PDF, Encyklika Papieża Jana Pawła II – o wartości i nienaruszalności życia ludzkiego, 25 marzec 1995r.
 5. Veritatis Splendor – Blask prawdy lub PDF, Encyklika Papieża Jana Pawła II – o niektórych podstawowych problemach nauczania moralnego Kościoła, 6 sierpień 1993r.
 6. Centesimus Annus  – Stulecie lub PDF, Encyklika Papieża Jana Pawła II – w setną rocznicę encykliki Rerum novarum, 1 maj 1991r.
 7. Redemptoris Missio – Misja Odkupiciela lub PDF, Encyklika Papieża Jana Pawła II – o stałej aktualności posłania misyjnego, 7 grudzień 1990r.
 8. Sollicitudo Rei Socialis – Społeczna troska lub PDF, Encyklika Papieża Jana Pawła II – z okazji dwudziestej rocznicy ogłoszenia Populorum progressio, 30 grudzień 1987r.
 9. Redemptoris Mater – Matka Odkupiciela lub PDF, Encyklika Papieża Jana Pawła II – o błogosławionej Maryi Dziewicy w życiu pielgrzymującego Kościoła, 25 marzec 1987r.
 10. Dominum et Vivificantem – Pana i Ożywiciela lub PDF, Encyklika Papieża Jana Pawła II – o Duchu Świętym w życiu Kościoła i świata, 18 maj 1986r.
 11. Slavorum Apostoli – Apostołowie Słowian lub PDF, Encyklika Papieża Jana Pawła II – w tysiącsetną rocznicę dzieła ewangelizacji świętych Cyryla i Metodego, 2 czerwiec 1985r.
 12. Laborem Exercens – Z pracy lub PDF, Encyklika Papieża Jana Pawła II – o pracy ludzkiej (z okazji 90. rocznicy encykliki Rerum novarum), 14 wrzesień 1981r.
 13. Dives in Misericordia – Bogaty w Miłosierdziu lub PDF, Encyklika Papieża Jana Pawła II – o Bożym Miłosierdziu, 18 listopad 1980r.
 14. Redemptor Hominis – Odkupiciel człowieka lub PDF, Encyklika Papieża Jana Pawła II – dokument ukazujący horyzonty papieskiego myślenia na początku pontyfikatu. Zarazem jest też swoistym podsumowaniem duszpasterskiego, filozoficznego i teologicznego doświadczenia Karola Wojtyły, 4 marzec 1979r.

Encykliki Papieża Benedykta XVI

 1.  Caritas in Veritate lub PDF, Encyklika Papieża Benedykta XVI – o integralnym rozwoju ludzkim w miłości i prawdzie (tłumaczenie: L’Osservatore Romano), 29 czerwiec 2009r.
 2.  Spe Salvi lub PDF, Encyklika Papieża Benedykta XVI – o nadziei chrześcijańskiej, 30 listopad 2007r.
 3. Deus Caritas est lub PDF, Encyklika Papieża Benedykta XVI – o miłości chrześcijańskiej, 25 grudzień 2005r.

Adhortacje Papieża Benedykta XVI

 1.  Ecclesia In Medio Oriente lub PDF, Posynodalna adhortacja apostolska Ojca Świętego Benedykta XVI – o Kościele na Bliskim Wschodzie, komunii i świadectwie, 14 wrzesień 2012r.
 2.  Africae Munus lub PDF, Posynodalna Adhortacja Apostolska Papieża Benedykta XVI o Kościele w Afryce w służbie pojednania, sprawiedliwości i pokoju, 19 listopad 2011r.
 3.  Verbum Domini lub PDF, Posynodalna adhortacja apostolska Papieża Benedykta XVI – o Słowie Bożym w życiu i misji Kościoła, 20 wrzesień 2010r.
 4.  Sacramentum Caritatis lub PDF, Posynodalna adhortacja apostolska Papieża Benedykta XVI – o Eucharystii, źródle i szczycie życia i misji Kościoła, 22 luty 2007r.

Adhortacje Papieża Franciszka

 1. Amoris laetitia Radość miłości lub PDF, Posynodalna adhortacja apostolska Papieża Franciszka – o miłości w rodzinie, 19 marzec 2016r.
 2. Evangelii Gaudium lub PDF, Adhortacja apostolska Papieża Franciszka – o głoszeniu Ewangelii we współczesnym świecie, 24 listopad 2013r (wydanie 2).
 3. Gaudete et exsultate lub PDF, Adhortacja apostolska Papieża Franciszka – o powołaniu do świętości w świecie współczesnym, 19 marca 2018r.

Animated Social Media Icons by Acurax Responsive Web Designing Company
Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram