admin@adorujjezusaweucharystii.pl 725577687
header-image

Adoruj Jezusa w Eucharystii

Katolicka strona Ewangelizacyjna.

Blog

Adhortacje Papieża Franciszka

  1. Amoris laetitia Radość miłości lub PDF, Posynodalna adhortacja apostolska Papieża Franciszka – o miłości w rodzinie, 19 marzec 2016r.
  2. Evangelii Gaudium lub PDF, Adhortacja apostolska Papieża Franciszka – o głoszeniu Ewangelii we współczesnym świecie, 24 listopad 2013r (wydanie 2).
  3. Gaudete et exsultate lub PDF, Adhortacja apostolska Papieża Franciszka – o powołaniu do świętości w świecie współczesnym, 19 marca 2018r.
  4. CHRISTUS VIVIT lub PDF, Posynodalna Adhortacja apostolska Papieża Franciszka – do młodych i całego ludu Bożego.

Nauczanie w dokumentach Stolicy Apostolskiej

 Nauczanie w dokumentach Stolicy Apostolskiej (kliknij całość)

Kongregacje Stolicy Apostolskiej:

Kongregacja Nauki Wiary

Kongregacja dla Kościołów Wschodnich

Kongregacja ds. Kultu Bożego

Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych

Kongregacja ds. Biskupów

Kongregacja ds. Ewangelizacji Narodów

Kongregacja ds. Duchowieństwa

Kongregacja ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego

Kongregacja ds. Wychowania Katolickiego (Seminariów i Instytucji Naukowych)

Rady Papieskie:

Papieska Rada “Cor Unum”

Papieska Rada ds. Świeckich

Papieska Rada ds. Popierania Jedności Chrześcijan

Papieska Rada ds. Rodziny

Papieska Rada “Iustitia et Pax”

Papieska Rada ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżnych

Papieska Rada ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia

Papieska Rada ds. (Interpretacji) Tekstów Prawnych

Papieska Rada ds. Dialogu Międzyreligijnego

Papieska Rada ds. Kultury

Rada Koordynacyjna Akademii Papieskich

Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu

Komisje Papieskie:

Papieska Komisja Ecclesia Dei

Komisja Mieszana ds. Dialogu Katolicko-Żydowskiego

Komisja ds. Kontaktów Religijnych z Judaizmem

Inne instytucje i urzędy związane ze Stolicą Apostolską

Synod Biskupów

Animated Social Media Icons by Acurax Responsive Web Designing Company
Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram